1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

1 września – Gdynia pamięta

W 78. rocznicę agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę przy pomniku głównym na Cmentarzu Wojennym w Redłowie odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne w historii Polski, ale i całego świata, wydarzenie.
W honorowej asyście wojskowej wieńce złożyli posłowie, przedstawiciele władz Gdyni, gdyńskich służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń.
Z inicjatywy stowarzyszeń, harcerzy i uczniów uprzątnięto i złożono kwiaty oraz zapalono znicze w miejscach martyrologii oraz pochówku poległych i pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej.

ikona