1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Bezpłatne badania termowizyjne budynków mieszkalnych

Prezydent Gdyni zaprasza właścicieli budynków mieszkalnych położonych na terenie Gdyni do zgłaszania swoich nieruchomości do udziału w projekcie „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet”.
W ramach tego projektu w okresie zimowym zostaną przeprowadzone bezpłatne badania kamerą termowizyjną w 200 budynkach jednorodzinnych i 50 wielorodzinnych.
Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Miasta od 4 do 15 września 2017 r.
Regulamin udziału w projekcie oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki na www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni w siedzibie ww. Referatu przy ul. 10 Lutego 24 pokój 312.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Udział w projekcie jest bezpłatny.

ikona