1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Dla osób, które szukają pracy

Miasto w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo.
W ramach projektu organizowany jest m.in. kurs spawania z egzaminem DNV, kurs księgowości z obsługa komputera z egzaminem ECDL/PTI/BASE oraz kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia. Jeśli jesteś osobą po 30. roku życia, pozostajesz bez pracy i chcesz zdobyć kwalifikacje zawodowe, zapraszamy do przystąpienia do projektu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.fundacjagospodarcza.pl.
Biuro Projektu: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24, pokój 4).
Kontakt tel. 58 668 20 32 lub e-mail: projektzit@gdynia.pl.


  • ikonaOpublikowano: 07.09.2017 14:02
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.09.2017 14:14
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona