1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Gdyńska Kampania Społeczna „Brzuchy Przodem”

Jeszcze we wrześniu ruszy Gdyńska Kampania Społeczna „Brzuchy Przodem!”. Ma ona na celu uczulenie mieszkańców na sytuację kobiet w ciąży i uświadomienie, że w działaniach propagowanych przez pomysłodawców kampanii chodzi w głównej mierze o bezpieczeństwo kobiet w ciąży, a nie o ich wygodę.
Gdynianie mogą włączyć się do wspólnej kampanii społecznej poprzez:
– zwykłą, ludzką życzliwość wobec przyszłych mam.
– udzielanie im wsparcia i pomocy, gdy widzimy, że jej potrzebują.
– respektowanie prawa, które zapewnia mamom pierwszeństwo w przychodniach i aptekach (Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”).
– zrozumienie i niezajmowanie specjalnie oznakowanych miejscach w komunikacji miejskiej.
Na stronie www.gdyniarodzinna.pl – w zakładce Brzuchy przodem – znajdują się informacje, jak aktywnie włączyć się do kampanii, gdzie odebrać przypinki, naklejki i plakaty.

ikona