1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

„Koniczynka” dla najmłodszych gdynian

W Gdyni rodzi się coraz więcej dzieci. Jest to niezwykle pokrzepiająca informacja. 1 sierpnia 2017 roku w naszym mieście zameldowanych było 4539 dzieci w wieku do lat 3. Wzrost liczby urodzeń wpływa jednak na potrzebę tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Z danych za pierwsze półrocze tego roku wynika, że do gdyńskich żłobków (publicznych i niepublicznych) uczęszcza 473 maluchów. W mieście funkcjonuje żłobek samorządowy „Niezapominajka” z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23 oraz jego cztery filie: w dzielnicach Demptowo, Witomino, Pogórze i Dąbrowa. Łącznie we wszystkich oddziałach „Niezapominajki” dostępnych jest 307 miejsc, ale na listach rezerwowych znajduje się 500 dzieci.
Uruchomienie nowego żłobka w Cisowej, w którym miejsce znajdzie kolejnych 80 maluchów, jest zatem dla gdyńskich rodziców ważną informacją.
Żłobek zostanie utworzony na parterze skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 (wcześniej budynek Zespołu Szkół Ekologicznych).
Powierzchnia zaadaptowana na żłobek to 880 m kw. (z czego powierzchnia użytkowa to ok. 750 m kw.). Lokal będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków.
Obecnie trwają prace remontowe. Wszystko po to, aby żłobek rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2018 roku.
Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na 2 300 000 zł. Wkład finansowy Gminy Miasta Gdyni wynosi 1 500 000 zł. 800 000 zł dotacji zostało pozyskanych dzięki udziałowi Gdyni w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluchplus” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ikona