1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Miej wpływ na zmiany zachodzące na Kamiennej Górze

Do 26 września można zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra i zgłosić swoje uwagi. Plany dotyczą rejonu ulic Henryka Sienkiewicza oraz Wita Stwosza. 14 września odbędzie się także dyskusja publiczna na ten temat.
Każdy mieszkaniec Gdyni może mieć realny wpływ na wygląd swojego miasta. Wystarczy, że zapozna się z planami zagospodarowania przestrzennego i wyrazi swoje zdanie. Tym razem zmiany obejmą Kamienną Górę.
Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Henryka Sienkiewicza oraz Wita Stwosza na Kamiennej Górze będzie można zapoznać się do 26 września w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9). Projekt zmiany planu obejmuje obszar, którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż ul. Sienkiewicza, od północy – obejmując nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 25, od wschodu – wzdłuż górnej krawędzi klifu, od południa – wzdłuż ul. Wita Stwosza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Plan dotyczy zmiany linii zabudowy oraz jej intensywności i jest dostępny na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 14 września o godz. 17.00 w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30).
Natomiast swoje uwagi będzie można składać do 10 października do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

ikona