1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja, ogłoszony 8 sierpnia br., z uwagi na to, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza, ogłoszony 8 sierpnia br., z uwagi na to, że w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2017 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 17.500,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) (al. Zwycięstwa 96/98) oraz na tablicy ogłoszeń w LIS i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31).
Realizacja zadania obejmuje okres od 11.10.2017 r. do 31.12.2017 r.
Termin składania ofert: do 28.09.2017 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 października 2017 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) (al. Zwycięstwa 96/98) i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31) oraz w biuletynie „Ratusz”.
Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, tel.: 58 727 39 02, 58 727 39 04.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę placu zabaw przy ul. Stolemów w Gdyni – I i II etap.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/stolemow.
Termin składania ofert: 13.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na remont pomnika J. Korzeniowskiego „Maszty” przy al. Jana Pawła II w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/pomnik.
Termin składania ofert: 14.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na utwardzenie nawierzchni w technologii płyt YOMB, ul. Majkowskiego 2-12 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/majkowskiego.
Termin składania ofert: 15.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodników w rejonie ulic: Jarzębinowej, Jemiołowej i Anyżowej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/jarzebinowa.
Termin składania ofert: 18.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na budowę urządzenia turystycznego – linarium przy ul. Olkuskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/olkuskaII.
Termin składania ofert: 19.09.2017 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
– ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację chodnika w ciągu ul. Władysława IV w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/wladyslawa.
Termin składania ofert: 18.09.2017 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przybyszewskiego, oznaczonej jako dz. nr 305 i nr 306, obręb Grabówek – 0015, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od 8.09.2017r. do 29.09.2017r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 9.12.2017 r. do 24.12.2017 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka/ul. Ledóchowskiego, ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska/ul. Owsiana, ul. Kopernika/ul. Cylkowskiego, ul. Plac Górnośląski, ul. Widna/ul.Chwarznieńska, ul. Nowowiczlińska/Obwodnica, ul. Rdestowa, ul. Chwarznieńska, ul. Staniszewskiego, na prowadzenie handlu obwoźnego choinkami.
Przetarg odbędzie się 13.10.2017 r. o godz. 12.00 w sali nr 105, na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju nr 428 na tablicy ogłoszeń i w Referacie Administrowania Gruntami – pokój nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz regulamin przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 668 85 33 i 58 668 81 53.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu dystrybucji świeżej żywności dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 6548/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2017 r. dotację przyznano organizacji pozarządowej: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście (ul. Lotników 86, 81-512 Gdynia).
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 6549/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2017 r. dotację przyznano organizacji pozarządowej: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki (Gdańsk 80-827, ul. Garbary 12/13).
***
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Korzeniowskiego 25a
poszukuje wykonawcy renowacji siedmiu okien, drzwi zewnętrznych i bramy oraz opracowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku przy ul. Korzeniowskiego 25 a. Budynek został objęty miejską dotacją na renowację zabytków.
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację: ul. Korzeniowskiego 25a/4 lub adres e-mail: cyppin@wp.pl, tel. 501 747 919 (Cyprian Ożóg-Orzegowski).
Termin składania ofert: 14.09.2017 r.
***
ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tutejszej administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, dla której prowadzona jest KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, przeznaczonych do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej, usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 8.09.2017 r.-29.09.2017 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17
zatrudni osoby na stanowisku kucharki oraz pomocy kuchennej w wymiarze pełnym od 01.10.2017 r.
Mile widziane aktualne badania sanepidowskie. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: sekretariat@sp17.edu.pl.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 (ul. Witomińska 25/27)
zatrudni od zaraz pracownika na stanowisko pomoc kuchenna na zastępstwo.
Więcej informacji pod nr. tel. 58 620 72 25.
***
Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
zatrudni od nowego roku szkolnego 2017/2018 psychologa na ½ etatu.
Zgłoszenia należy kierować na email: kadry.zshg@wp.pl. Tel. 58 620 12 89.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lata części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Płk. S. Dąbka 122 oznaczonej jako działka nr 411 obręb 0021 Oksywie księga wieczysta KW Nr GD1Y/00112793/1, powierzchnia dzierżawy: 1050 m2, z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów inwestycyjnych, szczególnie w postaci obiektów budowlanych.
Wyłoniony w przetargu dzierżawca będzie zobowiązany do rozliczenia nakładów związanych z ogrodzeniem terenu z poprzednim dzierżawcą. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 609,00zł.
 
Wadium w wysokości 100,00zł jest płatne w terminie do 5.10.2017r., na konto depozytowe  w PKO Bank Polski S.A w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 05.10.2017r. w kasie C Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni (do godz. 14.00).
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
 
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 10 października o godz. 10.00 w Sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
 
Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy pokoju nr 424 oraz na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pokoju nr 424 oraz pod nr telefonu 058 668 85 27.
  • ikonaOpublikowano: 07.09.2017 11:32
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.09.2017 10:36
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona