Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Po XXXIV Sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 30 sierpnia odbyła się XXXIV Sesja Rady Miasta, na której podjęto uchwały w sprawach: przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości na rzecz Gdyni, miejscowego planu zagospodarowania dla dzielnic Chylonia, utworzenia nowego żłobka, udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, a także:
Ustanowienia „Kwatery Pamięci w Gdyni.
Z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP – Biura Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem MON i jednostek organizacyjnych ministerstwa na obszarze Gdyni oraz MKiDN podjęto inicjatywę uzgodnioną z rodzinami ofiar represji stalinowskich wobec dowódców MW RP i rodziny kontradmirała Józefa Unruga utworzenia w Gdyni na terenach: parafii garnizonowej MW w Gdyni Oksywiu i Skarbu Państwa „Kwatery Pamięci” łączącej funkcje godnego wspólnego pochówku w/w osób oraz pomnikowego uwiecznienia tragicznych losów przedwojennych elit dowódczych Marynarki RP po roku 1945.
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego.
Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i Bolesława Krzywoustego, przewiduje się przebudowę i rozbudowę układu ulicznego: ulicy Hutniczej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu (docelowo dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu), obustronnymi chodnikami oraz trasą rowerową, ulicy Puckiej – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, obustronnymi chodnikami oraz trasą rowerową, w związku z planowaną realizacją wiaduktu kolejowego, ulicy Bolesława Krzywoustego – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnymi chodnikami.
Utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobek „Koniczynka”.
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze świadczone przez żłobki oraz wzrostem liczby urodzeń dzieci w Gdyni istnieje duża potrzeba utworzenia nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w Gdyni funkcjonuje jeden żłobek samorządowy „Niezapominajka” z siedzibą przy ul. Wójta Radtkego 23. Żłobek posiada 4 filie w dzielnicach: Demptowo, Pogórze, Dąbrowa. Utworzenie nowej placówki opieki dla dzieci do lat 3 w dzielnicy Cisowa z liczbą 80 miejsc będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gdyni, ponieważ w tej lokalizacji nie ma żadnych innych żłobków. Żłobek zostanie utworzony na parterze zachodniego skrzydła budynku przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni.
Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.
Gdynia udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Dziemiany w wysokości 500.000 zł. Jest to pomoc wynikająca ze szkód wywołanych nawałnicą, która przeszła nad Pomorzem w nocy z 11 na 12 sierpnia i spowodowała liczne zniszczenia. Huraganowy wiatr spowodował uszkodzenia domów i zabudowań gospodarczych. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową. Skala zniszczeń jest tak ogromna, że gminy nie są w stanie pomóc wszystkim poszkodowanym z własnych środków.
Zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
Gdynia podejmuje działania zmierzające do ograniczenia emisji spalin oraz zwiększenia infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych poprzez umożliwienie wdrożenie usługi współdzielenia samochodów ekologicznych, czyli niskoemisyjnych spełniających normy unijne EURO 6, hybrydowych oraz elektrycznych na preferencyjnych zasadach.
Uchwała proponuje rozwiązanie zmierzające do ograniczenia liczby samochodów w mieście i zmniejszenia emisji spalin poprzez wprowadzenie ulg za parkowanie w SPP w postaci specjalnego abonamentu dla następujących użytkowników dróg:
– korzystających z samochodów współdzielonych w wysokości 100,00 zł miesięcznie dla samochodów spalinowych niskoemisyjnych (spełniających normę Euro 6) i hybrydowych (z emisją CO2 do 100 g/km jazdy w cyklu miejskim) oraz 30,00 zł dla samochodów elektrycznych
– korzystających z samochodów elektrycznych (EV) lub hybrydowych typu plug-in (PHEV). Ponadto planowane jest wyznaczenie dedykowanych miejsc parkingowych w SPP dla samochodów współdzielonych oraz wyposażenie ww. miejsc w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych w ciągu 2 lat od uchwalenia uchwały.
Więcej na www.gdynia.pl/bip.

ikona