1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Podziękowania

W imieniu Jarosława Kłodzińskiego i Janiny Wasylka dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc ofiarom sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Ogromne słowa uznania dla pilarzy i ich pomocników – podziękowania za wspólny i bezinteresowny wysiłek poniesiony podczas niesienia pomocy.

ikona