1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Prezydent szuka doradców z terenów rewitalizacji

Trwa nabór chętnych do Komitetu Rewitalizacji. O tym, jak będzie wyglądał – przekonamy się w październiku.
Komitet Rewitalizacji to nowa grupa, której zadaniem będzie opiniowanie, doradzanie i konsultowanie rozwiązań wdrażanych w Gdyni w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Ma także opiniować projekty uchwał Rady Miasta Gdyni oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni związanych z rewitalizacją.
Mieszkańcy, by zgłosić swoją kandydaturę, muszą zebrać podpisy poparcia 20 sąsiadów. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni zebrać pięć podpisów od innych przedstawicieli swojego środowiska.
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych), a następnie komplet dokumentów złożyć osobiście lub wysłać pocztą do sekretariatu LIS (al. Zwycięstwa 96/98a, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV, I piętro, pokój nr 101). Zgłoszenia można składać do 22 września.
Poza mieszkańcami oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości w skład Komitetu Rewitalizacji wejdą także reprezentanci organizacji pozarządowych, Rad Dzielnic i Rady Miasta.

ikona