Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Ulica Arciszewskich na Oksywiu także dla pieszych

Bezpieczniej i wygodniej dla pieszych. Tak w skrócie można opisać zmiany, które zajdą na Oksywiu. Zgłaszany przez mieszkańców postulat m.in. budowy chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich zostanie spełniony w ramach realizowanego w mieście Gminnego Programu Rewitalizacji. Urzędnicy ogłosili już przetarg na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji.
Potrzebę budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich mieszkańcy zgłaszali m.in. podczas konsultacji zapisów GPR. Nie jest jednak tajemnicą, że o tym, że miejsce to potrzebuje bezpiecznych rozwiązań dla pieszych, mówiono także wcześniej. To oraz fakt, iż okoliczna przestrzeń publiczna wymaga poprawy spowodowało, że wniosek mieszkańców przyjęto i zostanie zrealizowany.
Chodnik wzdłuż ul. Arciszewskich poprawi bezpieczeństwo pieszych w tej okolicy. Możliwość przeprowadzenia tej inwestycji stworzył Gminny Program Rewitalizacji i spośród działań przyjętych w założeniach dla Oksywia, usprawnienie ruchu pieszego jest jednym z najważniejszych.
Z uwagi na brak chodników ulica Arciszewskich była dotąd mało komfortowym łącznikiem między górnym i dolnym Oksywiem. Stworzenie warunków do integracji, w tym międzypokoleniowej, to jeden z głównych celów rewitalizacji w Oksywiu.
Chodnik poprowadzony zostanie na odcinku od placu ks. Blachnickiego do wysokości mniej więcej ul. Arciszewskich 2. W wymaganiach dla biura projektowego ujęto, że ma on być wygodny w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych i prowadzących wózki dziecięce.
Co więcej, w ramach inwestycji zrealizowane zostaną także dwa kolejne postulaty mieszkańców – od ulicy Arciszewskich do ul. Księdza Edmunda Makowskiego powstaną schody. Natomiast sama ulica Makowskiego zyska i jezdnię, i bezpieczne chodniki. Co ważne, projekt organizacji ruchu na czas budowy – zarówno na Makowskiego, jak i wzdłuż Arciszewskich – gwarantować ma płynność przejazdu.
Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynujące procesy gdyńskiej rewitalizacji, na oferty biur projektowych czeka jeszcze do drugiego dnia października. Termin ten pozwoli na rozpoczęcie prac już w przyszłym roku.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Oksywie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 07.09.2017 15:09
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.09.2017 15:11
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona