1289 (1089) 2017-09-08 - 2017-09-14

Zmiana adresu I US (Działu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracji)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego informuje o zmianie miejsca urzędowania Działu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Administracji.
Aktualny adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia (budynek Morskiej Agencji Gdynia).