1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Dla sprzedawców alkoholu

30 września upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r.
Wpłaty można dokonać w kasie UM lub na konto PKO Bank Polski S.A. nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045. W przypadku przelewu należy podać tytuł: III rata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nr zezwolenia, adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych.
Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 223 Urzędu Miasta w godz. 8.00-16.00 lub przesłać mailem na adres: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl.