1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Gdynia doceniona za nowatorskie wspieranie przedsiębiorców

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zostało wyróżnione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za różnorodne i nowatorskie wspieranie przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Wyróżnienie przyznane zostało w ramach trwającego Tygodnia Przedsiębiorcy.
Nagrodę w warszawskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odebrała 11 września Beata Szadziul, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest miejscem, w którym osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać szereg praktycznych informacji na temat procedur rejestracyjnych. Mogą także zdobyć wiedzę dotyczącą źródeł finansowania z instytucji wsparcia biznesu oraz Unii Europejskiej.