1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – wkrótce zapisy

Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31) zaprasza na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku i zajęcia pozauniwersyteckie.
Zapisy na rok akademicki 2017/2018 odbędą się w dniach 19-26 września w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Centrum Aktywności Seniora (kryteria: zameldowanie w Gdyni, ukończony 60. rok życia).
Potrzebne dokumenty: dowód osobisty, przy zapisach na Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku dwa zdjęcia do indeksu i legitymacji (podpisane: imię, nazwisko, PESEL)
W ramach opłaty podstawowej (30 zł/semestr) można wybrać trzy przedmioty wykładowe.
Można też wybrać 3 zajęcia pozauniwersyteckie hobbystyczne, w tym 1 ruchowe (30 zł/semestr).
Dodatkowo płatny jest każdy lektorat języka obcego i kurs komputerowy niezależnie od miejsca jego odbywania (40 zł/semestr).
19 września od godz. 9.00 ruszy też rekrutacja poprzez system Rektorat Online.
Szczegóły: www.cas.gdynia.pl.