1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Konkurs fotograficzny

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Gdyni (ul. Mściwoja 9/3c) zaprasza wszystkich, którzy ukończyli 14 lat, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Nawet mój pupil lubi niemiecki”.
Termin zgłaszania fotografii drogą mailową upływa 14 października. Nie ma górnej granicy wieku uczestników.
Regulamin konkursu i szczegółowe informacje dostępne są na www.tpngdynia.pl w zakładce „Seminaria i imprezy”.