1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Nagroda Prezydenta dla pracowników ochrony zdrowia – czas na wnioski

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni wyróżniającym się pracownikom gdyńskiej ochrony zdrowia.
Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia.
Regulamin oraz wzór wniosku są dostępne na stronie www.gdynia.pl w zakładce: „Dla mieszkańców – Zdrowie – Aktualności”.
Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek: organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5, 9 ustawy o działalności leczniczej lub Rady Dzielnicy lub Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
Wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2017 dla pracowników ochrony zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia Urzędu, ul. 10 Lutego 24 (V piętro, pok. 503), do 21.09.2017 r.