1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

„Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej"

21 i 22 września 2017 roku w Muzeum Emigracji odbędzie się międzynarodowa konferencja „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej".
Konferencja poświęcona jest historii emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej, kształtowaniu się i przemianie polonijnych społeczności oraz udziale Polaków w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym w USA i Kanadzie. W obradach weźmie udział około 70 naukowców z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji oraz Holandii.
Szczegóły tutaj.