1290 (1090) 2017-09-15 - 2017-09-21

Zdobądź grant na organizację wydarzeń na ZOH

Festyny sąsiedzkie? Warsztaty dla dzieci i seniorów? Projekcje filmowe, a może inspirujące spotkania? Organizacje pozarządowe mogą już składać propozycje na wszelkiego rodzaju działania integrujące mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego. Najciekawsze pomysły otrzymają finansowy grant na ich realizację.
Integracja i aktywizacja mieszkańców osiedla ZOH to jedno z założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest elementem społecznego wymiaru zmian, które realizowane są tuż obok inwestycji w okolicy. I jak włodarze podkreślają od samego początku – są równie istotne.
Rewitalizacja dawno przestała być postrzegana wyłącznie jako remonty, naprawy czy modernizacje. Dla powodzenia tego procesu niezbędna jest także aktywność mieszkańców, zawiązanie się koalicji wokół zmian zachodzących w przestrzeni dzielnicy. I jest to jedno z główne założeń Gminnego Programu Rewitalizacji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – A o tym, że mieszkańcy osiedla ZOH potrzebują zmian, chcą brać udział w wytyczaniu ich kierunków i chcą integrować się sąsiadami, przekonaliśmy się m.in. podczas konsultacji zapisów tego dokumentu.
Konkurs skierowany do m.in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i klubów sportowych, które nie działają dla zysków. Składane w nim pomysły powinny dotyczyć organizacji wydarzenia (lub cyklu wydarzeń) integracyjnego, zakładającego włączenie mieszkańców w etap przygotowań i realizację. Mogą to być wszelkiego rodzaju wydarzenia polegające na wspólnym spędzaniu czasu, kulturalne lub związane ze sztuką czy sportem. Przede wszystkim jednak powinny integrować sąsiadów, również w ujęciu międzypokoleniowym. Najciekawsze propozycje otrzymają grant na realizację w wysokości 17,5 tysiąca złotych.
Co ważne, działania te powinny zostać zrealizowane w okresie od października do grudnia bieżącego roku. Miejscem akcji powinien być wspólny teren osiedla ZOH lub jego bezpośrednie sąsiedztwo.
Organizatorem konkursu jest Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostka miejska koordynująca procesy rewitalizacji. Zainteresowane organizacje mogą składać propozycje do 28 września.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce „Otwarte konkursy ofert” (wejście przez zakładkę „Zadania Publiczne”): http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-projektowania-wydarzen-na-rzecz-integracji-mieszkancow-osiedla-zoh-w-2017,498338.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.