1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

500+ – złóż wniosek przy ul. 10 Lutego 24

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” przypominamy, że aby otrzymywać wypłaty od 1 października, powinny złożyć wniosek na okres świadczeniowy 2017/2018.
Przyjmowanie wniosków 500+ odbywa się w poniedziałki i czwartki w godz. 8.30-18.00 oraz wtorki, środy i piątki w godz. 8.30-15.30. Wnioski można składać wyłącznie w Wydziale Spraw Społecznych (ul. 10 Lutego 24, pok. 206). W przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego (800 zł netto na osobę, a 1 200 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), rokiem bazowym do wyliczenia dochodu rodziny jest 2016. W przypadku zmian w sytuacji zawodowej w roku 2016 lub 2017 należy przygotować PIT-11 za rok 2016 i świadectwa pracy.
W przypadku podjęcia nowej pracy w 201 7r. należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o wys. dochodu „netto” za drugi przepracowany miesiąc. Informacje dotyczące daty rozpatrzenia wniosku lub aktualnego statusu sprawy będzie można uzyskać jedynie osobiście.