1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza nieuczęszczające do przedszkola dzieci w wieku 2,5-4 lat na bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62) 23 września w godz. 9.00-14.00.
Program realizowany z funduszy miasta.
***
Przedszkole nr 18 (ul. Krawiecka 35) zaprasza dzieci w wieku 2,5-5 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) 23 września w godz. 9.30-11.30 na zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.
Udział jest bezpłatny.