1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Nowatorskie pomysły na udogodnienia poszukiwane

Nowatorskie pomysły na to, jak ułatwić życie osobom zależnym – poszukiwane. Mogą to być aplikacje mobilne, usługi, urządzenia, procedury. Ich autorzy będą mogli rozwijać inicjatywy ze wsparciem ekspertów. Pomysły, które sprawdzą się w praktyce, będą miały szansę na wdrożenie w skali całego kraju.
Pomysły na innowacje mogą zgłaszać m.in. instytucje, grupy nieformalne, osoby indywidualne, organizacje i wspólnoty kościelne. Nabór trwa do 25 października. Autorzy najciekawszych pomysłów trafią pod skrzydła Inkubatora, gdzie otrzymają różnorodne wsparcie w dopracowywaniu swoich koncepcji. Będą mieć też możliwość otrzymania grantu (średnio ok. 40 000 zł) na przetestowanie swojego pomysłu w realnych warunkach. Wybrane rozwiązania mają szansę na upowszechnienie.
Innowacją może być konkretna rzecz – przedmiot lub urządzenie, usługa lub pomysł na proces. Zgłaszane pomysły mają dotyczyć osób zależnych, m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności (ruchową, sensoryczną, intelektualną), osób z zaburzeniami psychicznymi czy osób czasowo zależnych, np. po udarze czy w intensywnej terapii nowotworowej.
Innowatorzy będą wspierani przez opiekunów i doradców związanych z inkubatorami, które będą działać w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie.
Potencjalni innowatorzy zostaną zaproszeni na specjalne warsztaty m.in. dotyczące rozwijania innowacji, a także będą mogli wziąć udział w indywidualnych konsultacjach. Ich tematyka zostanie dopasowana do tematyki.
Więcej informacji o całym przedsięwzięciu i formularz zgłoszeniowy do inkubatora można znaleźć na stronie internetowej www.innowacjespoleczne.org.pl