1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Pomoc psychologa i psychiatry

Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego (ul. Traugutta 9) prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię prowadzone przez: psychologów, psychiatrę, pedagoga i terapeutę zajęciowego w dni powszednie w godz. 9.00-14.00. Tel. 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36.
***
Anonimowi Jedzenioholicy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem. Spotkania AJ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9). W 1. czwartek miesiąca mityng otwarty.
***
Grupy rodzinne współuzależnione od alkoholu zapraszają na spotkania:
– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę miesiąca miting otwarty,
– „Początek” (ul. Tragutta 9, Klub Abstynenta) w piątki godz. 17.30; w ostatni piątek miting otwarty,
– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) w czwartki o godz.18.00.
Telefon zaufania: 517 836 076.
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej (ul. Gen. Maczka 1) zaprasza opiekunów, rodzinę, znajomych na spotkanie Grupy Wsparcia „Sami sobie” 26 września o godz. 17.30.
Omawiane będą tematy związane z opieką nad osobą z otępieniem i chorobą Alzhaimera. Wstęp wolny.
***
Centrum Terapii Autyzmu Sotis (ul. Pomorska 18) zaprasza na bezpłatne badania dla dzieci w wieku 1,5-5 lat. Szczegóły: tel. 667 098 077.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wąsowicza 3) zaprasza rodziny i opiekunów osób chorujących na otępienie i depresję na Dzień Otwarty 23 września w godz. 10.00-12.00. W programie: zapoznanie się z funkcjonowaniem domu i działalnością terapeutyczną, prezentacja pracowni i przykładowych zajęć, wystawa prac plastycznych.
***
Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wąsowicza 3) zaprasza rodziny i opiekunów osób chorujących na otępienie i depresję na cykl wykładów. Pierwszy z nich „Formy pomocy i aspekty prawne opieki nad osobą chorującą na otępienie” odbędzie się 28 września o godz. 16.00.
***
Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9) oferuje profesjonalną bezpłatną pomoc osobom z kręgu uzależnienia od alkoholu (uzależnionym od alkoholu, rodzinom osób uzależnionych, osobom doświadczającym przemocy w związku z uzależnieniem członka rodziny, osobom uzależnionym stosującym przemoc w rodzinie i młodzieży z problemami uzależnień).
Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00, w soboty w godz. 12.00-19.00 i w niedzielę w godz. 9.00-18.00. Kontakt tel. 58 711 80 63.
***
Centrum Integracja Gdynia (ul. Traugutta 2) zaprasza osoby z niepełnosprawnością potrzebujące wsparcia psychologicznego. Z indywidualnych bezpłatnych konsultacji mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Przy pomocy psychologów mogą pracować nad samoświadomością, relacjami, poczuciem własnej wartości, a także mierzyć się z depresją i lękami. Poradnictwo psychologiczne realizowane jest w ramach projektu „Informator Integracji” do końca grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.
Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz: 8.00-16.00 w Centrum Integracja Gdynia, lub tel: 570 066 306 lub mailowe: gdynia@integracja.org.