1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Przebudowa skrzyżowania ulic 10 Lutego‑Dworcowa-Podjazd

W nocy z 20 na 21 września nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Podjazd. Ruch prowadzony jest tam dwiema jezdniami.
Każda z jezdni jest zawężona do jednego pasa. Jedyną zmianą wprowadzoną w obowiązującej tymczasowej organizacji ruchu na drogach objazdowych tj. na ulicach Wójta Radtkego, Władysława IV, 3 Maja, Dworcowej i 10 Lutego jest dopuszczenie jazdy ul. 10 Lutego na wprost przez skrzyżowanie z ul. 3 Maja w kierunku ul. Podjazd dwoma pasami ruchu.
Ruch pieszy na ul. Podjazd odbywa się bez zmian – chodnik przebiegający po stronie al. 17 Grudnia jest zamknięty.