1291 (1091) 2017-09-22 - 2017-09-28

Wsparcie dla pracodawców

Miasto zaprasza pracodawców zainteresowanych organizacją i realizacją 3-miesięcznych staży zawodowych dla uczestników projektu „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”, kierowanego do osób pozostających bez pracy, będących po 30. roku życia.
W okresie realizacji wsparcia pracodawca otrzymuje refundacje wynagrodzenia opiekuna stażu. Stypendium oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stażysty pozostaje po stronie miasta.
Wszelkich informacji w kwestii formalnej i merytorycznej organizacji stażu udziela Anna Berg, tel. 58 668 20 32, e-mail: a.berg@gdynia.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Fundacją Gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych.