1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Gdyńska polityka senioralna wzorem dla innych miast

05.10.2017 r.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce otrzymała w roku 2016 od Światowej Organizacji Zdrowia tytuł Miasta Przyjaznego Starzeniu. Teraz prezydenci Gdyni i Poznania - Wojciech Szczurek oraz Jacek Jaśkowiak, podpisali deklarację współpracy w obszarze polityki senioralnej. Dzięki temu dobre praktyki, od kilkunastu lat wprowadzane w naszym mieście, będą mogły być jeszcze skuteczniej propagowane w całym kraju.

- Cieszymy się, że to, co z sukcesami od lat wdrażane jest w Gdyni, będziemy mogli jeszcze szerzej niż do tej pory pokazywać i, mam nadzieję, zaszczepiać w całym kraju. Jednocześnie będziemy zwracać uwagę na potrzebę konsultowania polityk miejskich w szerokim, międzypokoleniowym gronie. Tak właśnie dzieje się w Gdyni. Trwa dialog międzypokoleniowy, w ramach którego odbywają się konsultacje polityk miejskich z udziałem gdynian w każdym wieku. Chcemy bowiem, by Gdynia była miastem przyjaznym dla mieszkańców bez względu na ich metrykę – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

9 i 10 października w Gdyni odbędzie się konferencja „Międzypokoleniowe miasto - wyzwania demografii i szanse na zrównoważony rozwój”. Weźmie w niej udział około 300 gości z Polski i zagranicy. Z kolei 19 i 20 października swoje doświadczenia Gdynia zaprezentuje na konferencji zorganizowanej przez Poznań.

Od kilku lat demografowie biją na alarm z powodu podnoszącej się średniej wieku mieszkańców miast. W Gdyni tendencję tę zauważono już 13 lat temu i opracowano filary miejskiej polityki senioralnej. Oparto ją na trzech podstawach: opiece, aktywizacji i partycypacji.

Ukoronowaniem wieloletnich działań na rzecz seniorów jest, przyznany Gdyni w 2016 roku przez Światową Organizację, jako pierwszemu miastu w Polsce, tytuł Miasta Przyjaznego Starzeniu. Tym samym Gdynia stała się członkiem Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, skupiającej ponad 300 miast z całego świata i obejmującej ponad 100 milionów mieszkańców. Po Gdyni do tego prestiżowego grona dołączył Poznań. Od października bieżącego roku oba miasta, wraz z innymi samorządami w Polsce, działać będą na rzecz stałego podnoszenia jakości życia osób starszych.

Opieką nad gdyńskimi seniorami zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. A bogatą ofertę zajęć proponuje Centrum Aktywności Seniora z siecią klubów w całym mieście. Po raz 14. rok akademicki zainaugurował właśnie Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Natomiast te osoby, które dopiero zbliżają się do wieku senioralnego, mogą korzystać z programu Gdynia 55+, a gdynianie w wieku 60+ korzystać z karty „Gdynia Senior+”, dzięki której mają dostęp do specjalnie dla nich przygotowanych zniżek i ofert. W Gdyni powstała też pierwsza w Polsce rada seniorów.

- Bardzo nam zależy, by oferta skierowana do seniorów ściśle odpowiadała ich potrzebom. Planując działania chcemy wiedzieć, jak seniorzy oceniają świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze, jak odbierają miejską przestrzeń i szeroko pojmowaną ofertę dla osób w wieku senioralnym. Zainicjowaliśmy więc Dialog o jakości usług opiekuńczych, zorganizowaliśmy spacery badawcze w przestrzeni miejskiej, a 500 seniorów wzięło udział w Panelu Obywatelskim, którego tematem były usługi miejskie. W efekcie tych rozmów i konsultacji powstały standardy, na których opierają się dziś usługi opiekuńcze kontaktowane przez MOPS. Spacery badawcze wskazały natomiast, jak projektować np. trakty piesze, by osoby o ograniczonej mobilności mogły z nich bezpiecznie korzystać. Rozwinęliśmy działalność Centrum Aktywności Seniora i Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z jakim skutkiem - najlepiej świadczą liczby. Z oferty aktywizacyjnej i wspieranej przez miasto korzysta ponad 10 tys. seniorów, a w tym roku akademickim na uniwersytet trzeciego wieku zapisało się dwa tysiące studentów – podkreśla Michał Guć.

Działania Gdyni w obszarze polityki senioralnej docenił Rzecznik Praw Obywatelskich, dwukrotnie już nagradzając Gdynię wpisem do Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

fot. Aleksander Trafas