1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Muzeum Emigracji dostępne dla wszystkich

Trwa kolejna edycja projektu Muzeum Bez Wyjątku przygotowana przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Skorzystać z oprowadzania z przewodnikiem, warsztatów czy prelekcji mogą osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności.
Terminy oprowadzania są ustalane indywidualnie, wystarczy się zgłosić telefonicznie lub mailowo i umówić na termin. Oprowadzanie po wystawie stałej z tłumaczem lub przewodnikiem Muzeum Emigracji organizuje zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.
W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017” można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać przez nie tylko wzrokiem. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN).
Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od potrzeb, mogą oprowadzić grupę, przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy oraz asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.
Zapisy i informacje poprzez muzealny Dział Edukacji: tel. 48 58 670 41 89 lub a.posluszna@muzeumemigracji.pl i j.gojzewska@muzeumemigracji.pl.