1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Podziękowania

Podziękowania dla sponsora tytularnego – Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni za wkład finansowy oraz partnerom: Arka Gdynia SSA, ZHP, ZHR, Akademia Morska, CKZiU nr 2, Akademia Marynarki Wojennej, Zakład Komunikacji Miejskiej za pomoc organizacyjną i ufundowanie nagród. Organizatorami spaceru z OPEC byli Janina Wasylka i Jarosław Kłodziński.