1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Pomysły na pomoc osobom zależnym poszukiwane

Trwa nabór do Inkubatora Pomysłów, innowacji społecznych – takich, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osobom zależnym i ich opiekunom. Dobre pomysły zostaną przetestowane, a najlepsze mają szansę na wdrożenie w skali całego kraju.
Inkubator Pomysłów to projekt realizowany przez warszawską Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gdynią, Warszawą oraz spółką Ecorys Polska. Polega na wsparciu w rozwoju nowatorskich pomysłów na poprawę jakości życia osób zależnych i ich opiekunów. Może to być zupełnie nowe narzędzie, urządzenie, procedury lub opracowanie dostępnych rozwiązań na nowo w taki sposób, by przynosiły jeszcze lepsze efekty.
– Najważniejszy jest cel, a tym jest ułatwienie życia osobom z różnymi niepełnosprawnościami, przewlekle chorym czy starszym, które ze względu na wiek lub chorobę nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, osobom w kryzysach psychicznych i opiekunom. Nie narzucamy sztywnych tematów czy metod realizacji zadania, ale w razie potrzeby wskazujemy kierunki – mówi Katarzyna Ziemann, wicedyrektor Innowacji Społecznych, koordynatorka projektu z ramienia gdyńskiego samorządu.
Pomysły mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i kościelne, uczelnie, firmy, osoby prywatne, grupy nieformalne – każdy, kto będzie gotowy rozwijać projekt pod skrzydłami jednego z dwóch Inkubatorów Pomysłów: w gdyńskim LIS (dla Polski północnej) oraz w warszawskim Domu Marzyciele i Rzemieślnicy (Polska centralna i południowa).
Innowatorzy będą mieli możliwość dopracowania swoich pomysłów pod okiem ekspertów, wziąć udział w konsultacjach dopasowanych do potrzeb projektu, a na koniec – przetestować w lokalnym środowisku.
Innowatorzy otrzymają grant na testowanie opracowanych rozwiązań. Będzie to intensywny czas na zweryfikowanie, czy przynoszą one oczekiwane rezultaty, czy nie. Co ważne, nie wymaga się od innowatorów bezwzględnego sukcesu w prototypowaniu. Dzięki takim próbom autorzy pomysłów mogą dowiedzieć się, co się sprawdza, co trzeba ulepszyć, a z czego należałoby w przyszłości zrezygnować.
Nabór do Inkubatora Pomysłów trwa do 25 października.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.innowacjespoleczne.org.pl.