Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

„Srebrny Śledź” czeka na zgłoszenia

Ideą konkursu jest docenienie i ukazanie szerszemu gronu najbardziej profesjonalnych gdyńskich organizacji pozarządowych, dostrzeżenie i docenienie wybitnych osobowości oraz wyróżnienie nowych idei pojawiających się w gdyńskim III sektorze.
W tym roku przyznawane będą 3 równorzędne nagrody niezależnie od zgłaszanej kategorii (inicjatywy, projekty, start upy, postaci czy też organizacje). Zgłaszać do konkursu można się poprzez wypełnienie formularza i dostarczenie go pocztą tradycyjną bądź osobiście do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27-31). Zgłoszenia przyjmowane są do 23.10.2017 r.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są na www.gdyniapozarzadowa.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.