1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Szkolne programy profilaktyki uzależnień

Przyjmowane są wnioski o dofinansowanie dla gdyńskich szkół samorządowym na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
Profilaktyka ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi uzależnień wśród młodzieży. Jest też jednym ze sposobów reagowania na szkodliwe zjawiska społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane. Aby przeciwdziałać takim zagrożeniom, miasto podejmuje szereg wysiłków w celu ich eliminacji lub ograniczenia.
Szczegółowych informacji udzielają: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (tel. 537 137 217, e-mail: profilaktyka@opitu.pl) i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (tel. 58 761 77 29, e-mail: m.madej-cieslinska@gdynia.pl lub wydz.edukacji@gdynia.pl).