1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

Tablica poświęcona małżeństwu Polkowskich

12 października o godz. 15.00 przy al. Marsz. Piłsudskiego 50a zostanie odsłonięta tablica poświęcona zasłużonemu dla Gdyni małżeństwu harcerzy – Zofii i Bolesławowi Polkowskim.
Zofia Polkowska w latach 1937-1939 była Komendantką Morskiego Środowiska Harcerek w Gdyni, a w latach 1956-1962 Komendantką Hufca Żeńskiego w Gdyni Związku Harcerstwa Polskiego.
Bolesław Polkowski (w Związku Harcerstwa Polskiego od 1917 roku), w latach 1933-1935 był Komendantem Hufca ZHP w Gdyni, od 1939 roku był organizatorem I Morskiej Drużyny Harcerzy im. Władysława IV walczącej w składzie I Gdyńskiego Batalionu ON. Po wojnie działał w środowisku harcerskim w Gdyni.
Zofia Polkowska zmarła 3 lutego 1989 roku, a Bolesław Polkowski 24 maja tego samego roku.
Małżonkowie spoczywają na Cmentarzu Witomińskim.