1293 (1093) 2017-10-06 - 2017-10-12

www.2wojna.gdynia.pl

Urząd Miasta kontynuuje projekt edukacyjny: „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej” służący ukazaniu i zachowaniu dla kolejnych pokoleń wiedzy o skutkach II WŚ dla naszego miasta i jego mieszkańców.
Lista Strat Osobowych Gdyni, opublikowana na stronie internetowej projektu – www.2wojna.gdynia.pl, została uzupełniona o ponad 100 nazwisk – poległych lub zamordowanych gdynian.
Uzupełniono też dotychczasową listę o brakujące szczegóły, dotyczące wielu osób.
Wciąż pozostaje jednak wiele „białych plam” i oczekujemy na zgłaszania brakujących informacji od wszystkich, którzy je posiadają.
Przeglądane są również zbiory archiwalne.
Opublikowano dwa nowe Zeszyty edukacyjne: „Germanizacja Gdyni”, dotyczący zmiany nazw i symboli miasta wprowadzonych przez okupanta oraz „Alarm dla Gotenhafen”, dotyczący wszystkich bombardowań lotniczych Gdyni w okresie drugiej wojny światowej.