1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

„Co Cię porusza” w Teatrze Muzycznym

Teatr Muzyczny Junior i gdyńskie Gimnazjum nr 11 uczestniczą w projekcie warsztatów tańca „Co Cię porusza” realizowanym we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu „Myśl w ruchu 2017”.
We wrześniu rozpoczęły się warsztaty tańca nowoczesnego dla uczniów gdyńskiego Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów (Szkoła Podstawowa nr 51) organizowane przez Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej. Warsztaty mają na celu przybliżyć uczestnikom różne języki tańca poprzez umożliwienie im czynnego uczestnictwa w procesie powstawania dzieła choreograficznego.
Warsztaty składają się z części teoretycznej, w której uczestnikom przybliżona zostanie twórczość takich osobowości jak m.in: Wacław Niżyński, Isadora Duncan, Marta Graham, Pina Bausch, a także zagadnienia z psychologii twórczości dotyczące kreatywnego myślenia, szybkiego zapamiętywania, czy radzenia sobie ze stresem.
Część praktyczna warsztatów będzie dotyczyła nauki technik tańca: balet, taniec współczesny, taniec streetowy oraz techniki charakterystycznej dla teatru tańca Dzikistyl Company.
Celem zajęć jest zbudowanie materiału choreograficznego pod kątem tematu przedstawienia, uwrażliwienie uczestników na różne podejścia do ruchu i trudności jego wykonania, wyzwolenie twórczej wyobraźni ruchowej, przygotowanie do aktywnego udziału w kulturze i otwarcie drogi do wyboru techniki tańca właściwej dla każdej osobowości. Ważnym założeniem projektu jest zaproszenie dziadków uczestników do czynnego wzięcia udziału w kilku wcześniej przygotowanych scenach w celu zbudowania poczucia wspólnego uczestniczenia w sztuce.
Warsztaty prowadzą: Wioleta Fiuk, Patryk Gacki, Mikołaj Wieczór.
Efektem końcowym warsztatów będzie spektakl prezentowany na Nowej Scenie Teatru Muzycznego, planowany na 27 listopada, natomiast 20 listopada uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć spektakl „Uchodźcy”, którego twórcami są prowadzący warsztaty (Dzikistyl Company).