1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Grabówek przed konsultacjami społecznymi

Właśnie rozpoczęły się przygotowania do konsultacji społecznych w sprawie organizacji ruchu na Grabówku. Mieszkańcy dzielnicy zaproszeni są do podzielenia są istotnymi informacjami i szczegółami, które pozwolą lepiej rozpoznać lokalne potrzeby i problemy.
Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się, jakie rozwiązania są potrzebne, by w rejonie ulic Maurycego Beniowskiego i Kapitańskiej na Grabówku usprawnić ruch drogowy i jednocześnie poprawić bezpieczeństwo. W tym celu zostaną zorganizowane konsultacje społeczne, które są inicjatywą radnych tej dzielnicy.
Zanim jednak konsultacje się rozpoczną, pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miasta, która zajmie się ich organizacją – chcą dać mieszkańcom możliwość zgłoszenia uwag i sugestii, które pozwolą lepiej zdiagnozować sytuację.
Zainteresowani mogą nadsyłać uwagi do 20 października – mailowo na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 58 727 39 08 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00).
Wszystkie zgłoszone informacje i sugestie zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w trakcie planowania konsultacji społecznych.