Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Kursy i zapisy

Społeczne Ognisko Muzyczne „Musica Sacra” (ul. Bpa Dominika 13a) zaprasza dzieci od 1. roku życia do muzycznego przedszkola, a wszystkich starszych na indywidualną naukę gry na wybranym instrumencie. Zajęcia będą się odbywać również w Szkole Podstawowej nr 39. Kontakt tel. 58 622 73 51 lub 507 428 136).
***
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 (ul. Raduńska 21) zaprasza dorosłych (min. 15 lat) do nauki w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w klasie VII w r. szk. 2017/2018 oraz do ukończenia Szkoły Podstawowej w kl. VIII. Możliwość kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnim).
Po ukończeniu szkoła zapewnia zdobycie zawodu w Szkole Policealnej nr 10 dla Dorosłych w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik ochrony fizycznej i mienia.
Kontakt: tel./fax. 58 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskie1@wp.pl.
***
Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” (ul. Zawiszy Czarnego 1) zaprasza na bezpłatne zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Informacje dotyczące zajęć są na stronie www.klubmwriwiera.wp.mil.pl. Zapisy u instruktorki Agnieszki Bzomy-Żebrowskiej, tel. 698 441 223.
***
Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów niepełnosprawnych przy Branżowej Szkole nr 7 i XVI Liceum Ogólnokształcącym (SOSW 2) zaprasza na spotkania indywidualne 31 października o godz. 16.30.
Wymagane zgłoszenia mailowe: sosw2gdynia@wp.pl lub na stronie fb: SOSW2 Gdynia. Należy zabrać ze sobą dokumentację dziecka.