1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Sympozjum papieskie

Klub Myśli Jana Pawła II w Gdyni i Instytut Kultury Chrześcijańskiej zapraszają na Sympozjum Papieskie pod hasłem „Krocząc drogą nadziei chrześcijańskiej”.
Sympozjum odbędzie się 18 października w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46).
Program:
– godz. 16.30: Msza św. dziękczynna za dar życia i pontyfikat Św. Jana Pawła II (kościół dolny)
– godz. 17.30 (aula akademicka):
1. Nadzieja w nauczaniu Jana Pawła II – Wykład wprowadzający – ks. dr Krzysztof Drews
2. Caritas w dawaniu nadziei na co dzień – ks. Piotr Brzozowski
3. Rola nadziei w przeżywaniu choroby i cierpienia – dr Alicja Dziewulska-Bokiniec.
4. Modlitwa szkołą nadziei – dr Dorota Dźwig.
5. Nadzieja życia wiecznego – ks. dr Andrzej Dańczak.