1294 (1094) 2017-10-13 - 2017-10-19

Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje

Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert w postępowaniu na nabycie przez gminę miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej na parterze budynku Urzędu Miasta w Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia – nie później niż do 27 października 2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.
Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 344 oraz 428.
Dodatkowe informacje na temat składania ofert pod nr tel. 58 668 85 12, 58 668 85 22, na stronie internetowej www.gdynia.pl oraz investgdynia.pl.