1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Cykliczny Bieg Śledzia

W każdą środę można wziąć udział w Cyklicznym Biegu Śledzia. Start o godz. 19.30 w okolicach bulwaru.
Bieg jest rozgrywany na dystansie 10 km. Start zlokalizowano przy parkingu vis a vis Klubu Oficerskiego. Szczegóły i kontakt: cykliczny.bieg.sledzia@gmail.com, tel. 503 813 979. Zapisy na stronie www.elektronicznezapisy.pl albo w dniu zawodów na miejscu.
Uczestnictwo bez opłaty startowej.