1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Dla najmłodszych

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające do przedszkola w wieku 2,5-4 lat na bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne:
– do Przedszkola nr 7 (ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44) w poniedziałki i wtorki w godz. 15.00-17.30 oraz od środy do piątku w godz. 15.00-17.00.
– do Przedszkola nr 44 (ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62 ) 18 listopada w godz. 9.00-14.00.
Program finansowany przez miasto.