1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Martyrologia gdyńskich policjantów

Miasto Gdynia, Muzeum II Wojny Światowej i Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zdecydowały o prowadzeniu projektu badawczego pt. „Martyrologia gdyńskich policjantów w II Wojnie Światowej”.
Otwarte seminarium naukowe odbędzie się 14 listopada o godz. 10.00 w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego (ul. Kielecka 7).
Celem projektu jest pozyskanie informacji o udziale gdyńskich policjantów w obronie Gdyni i Wybrzeża w 1939 r., ich losie pod okupacją niemiecką i sowiecką oraz popularyzacja pozyskanych informacji (muzealiów, archiwaliów, ikonografii, fotografii, relacji, dokumentacji topograficznej, dokumentacji rodzin pomordowanych i in.) do organizacji szkoleń, wystaw czy przygotowania publikacji. Dotychczas ustalono personalia 39 funkcjonariuszy PP – poległych lub zamordowanych (w lasach piaśnickich). Apelujemy o przekazywanie informacji, służących realizacji w/w projektu badawczego, na adres: wydz.wspolpracy.analiz@gdynia.pl lub tel. 58 668 2110.