1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Podziękowania

Dyrektor oraz nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13 dziękują za wsparcie organizowanego na terenie szkoły Charytatywnego Festynu Jesiennego oddziałowi IPN w Gdańsku, parafii pw. Chrystusa Króla w Małym Kacku, trenerom oraz tancerzom ze Szkoły Tańca Latino Cafe oraz rodzicom i uczniom szkoły. Zebrane w czasie festynu fundusze zostaną przekazane na rzecz poszkodowanej w czasie sierpniowej nawałnicy Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.