1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

,,Pomorskie Miasteczko Zawodów” w listopadzie

Bezpłatne działania realizowane przez Fundację Gospodarczą w ramach projektu ,,Pomorskie Miasteczko Zawodów”:
– zdjęcia cyfrowe (transfer, katalogi, archiwizacja): 21 listopada w godz. 9.00-13.00,
– samoocena – poszukiwanie pracy: 22 listopada w godz. 9.00-13.00,
– podstawowa edycja zdjęć cyfrowych: 23 listopada w godz. 9.00-13.00,
– tworzenie modeli biznesowych z analizą finansową: 23-24 listopada w godz. 9.00-13.00.
Wcześniejszego kontaktu w celu ustalenia grup i terminu wymagają poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej) oraz doradztwo biznesowe.
Kontakt tel. pod nr 58 622 20 52, 58 622 60 17 lub osobisty w siedzibie fundacji (ul. Olimpijska 2, pokój 106).
Projekt Pomorskie Miasteczko Zawodów jest dofinansowany ze środków miasta.
Szczegóły: www.fundacjagospodarcza.pl.