1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

„Senior Obywatel 2017/2018”

YMCA Gdynia, Centrum Aktywności Seniora, Fundacja FLY oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów w Gdyni zapraszają wszystkich seniorów z Gdyni do udziału w eliminacjach I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel 2017/2018”.
Zgłoszenia kandydatów 60+ w w/w instytucjach przyjmowane są do 6 grudnia 2017 r. Olimpiada na poziomie lokalnym odbędzie się 8 grudnia.
Zainteresowane osoby będą mogły nieodpłatnie skorzystać ze spotkań szkoleniowych organizowanych w ramach przygotowań do olimpiady.
Finałowym etapem olimpiady będzie udział laureatów w eliminacjach ogólnopolskich. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i wyróżnienia, dla zwycięzców przewidziane są nagrody.