1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Trzy razy tak dla ekologicznej Gdyni

Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek

Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek

09.11.2017 r.

Skuteczna gospodarka odpadami komunalnymi, poprawa efektywności energetycznej budynków i zrównoważona mobilność – za to została doceniona Gdynia w jednym z największych ekologicznych konkursów miejskich Eco-Miasto. 8 listopada podczas Międzynarodowej Konferencji „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się wręczenie nagród. Trzy odebrał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Eco-Miasto to obecnie największy ekologiczny konkurs miejski, który umożliwia samorządom wymianę doświadczeń na temat realizacji przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju.
W piątej edycji wzięły udział aż 63 miasta nadsyłając 93 formularze zgłoszeniowe. Rywalizowały w sześciu kategoriach: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne, mobilność zrównoważona oraz zieleń a powietrze. Gdynia nadesłała projekty realizowane we wszystkich kategoriach  i zwyciężyła w połowie z nich.

– Przyznane dziś Gdyni nagrody, to docenienie konsekwentnych działań podnoszących standard życia mieszkańców. Tym cenniejsze, że dziedziny w których zostaliśmy wyróżnieni mają wpływ na codziennie życie gdynian. Efektywna gospodarka odpadami komunalnymi, poprawa efektywności energetycznej budynków, zrównoważona mobilność, eco-miasto – w tych kategoriach Gdynia została bardzo wysoko oceniona, co pokazuje, że wybraliśmy właściwą drogę rozwoju, a wyznaczone cele potrafimy skutecznie realizować. Dla samorządu gdyńskiego podnoszenie standardów jakości życia mieszkańców jest sprawą priorytetową – powiedział prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

W każdej kategorii jury złożone z ekspertów wyłoniło dwóch laureatów: miasto poniżej 100 tys. mieszkańców oraz większy ośrodek miejski.

Zwycięzcy w kategorii mobilność zrównoważona otrzymają elektryczny samochód Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca. Przedstawiciele dwóch ośrodków, które okazały się najlepsze w kategorii efektywność energetyczna, otrzymają od firmy Saint-Gobain możliwość wizyty studyjnej w innowacyjnym centrum firmy. Natomiast nagrodą w kategorii gospodarka odpadami, ufundowaną przez firmę SUEZ Polska, jest jednodniowa wizyta w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Zwycięstwo Gdyni w kategorii „zrównoważona mobilność”, to docenienie działań miasta na rzecz rozwoju transportu niskoemisyjnego, przyjaznego zarówno środowisku, jak i mieszkańcom. Gdynia jest jednym z 300 miast na świecie i jednym z 3 w Polsce, które dysponują, uznawaną za najnowocześniejszą i najbardziej ekologiczną, komunikacją trolejbusową. Fakt ten doceniła Unia Europejska, przyznając w 2014 r. prestiżową nagrodę Regiostars w kategorii „CityStar - inwestycje w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Gdynia jest częścią Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, którego jednym z zadań jest integracja taryfowo-biletowa zachęcająca do odbywania podróży intermodalnych. Koncepcja ta realizowana jest przez miasto także poprzez m.in.: lokalne kampanie na rzecz zrównoważonego transportu oraz projekty do których zaliczyć można: Tristar, Park&Ride, Bike&Ride, Rower Metropolitalny czy węzły przesiadkowe. Nagroda w tej kategorii to także docenienie Gdyni za zainicjowanie trójmiejskiego programu car-sharingowego.

Również w zakresie gospodarki odpadami nasze miasto ma się czym pochwalić. W 2016 roku Gdynia osiągnęła poziom ponad dwukrotnie wyższy od wymaganego prawem poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych odpadów. Wynik ten był jednym z najwyższych wśród dużych miast w Polsce. Ten znakomity efekt udało się osiągnąć dzięki prowadzonym systematycznie działaniom zmierzającym do ciągłego ulepszania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz edukacji mieszkańców w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

Gdynia stale podnosi poziom efektywności energetycznej budynków, realizując projekty termomodernizacji, zarówno z budżetu gminnego jak i przy wsparciu funduszy zewnętrznych. Od 17 lat udziela też dotacji na modernizację źródeł ogrzewania i budowę odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców. Realizuje projekty mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. W tym roku funkcjonować zaczął też specjalnie stworzony przez Gdynię informatyczny system monitoringu zużycia energii InvisoLite (energii elektrycznej, ciepła, gazu, oleju opałowego i wody).

Konferencja „Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, podczas której wyłoniono i nagrodzono laureatów konkursu Eco-Miasto, to impreza skierowana do ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli samorządów oraz biznesu z Polski i zagranicy, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend unijnych.

Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Eco-Miasto jest realizowane we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.
  • Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek
  • Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek
  • Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek
  • Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek
  • Gdynia zwyciężyła w trzech kategoriach w konkursie Eco-Miasto. Nagrody odebrał prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek