1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Wyjdź z domu i podziel się pasją

Fundacja Podróże bez Granic zaprasza na nowy cykl spotkań integracyjnych skierowanych do osób z niepełnosprawnością i nie tylko. W ramach tego cyklu spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w czwartki, a o tematyce spotkań decydować będą sami uczestnicy. Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 listopada w godz. 17.00-19.00.
Spotkania odbywają się w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98, wejście od strony ul. Stryjskiej/ SKM Redłowo). Miejsce dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
Szczegóły: www.podrozebezgranic.pl, FB/podrozebezgranic.