1298 (1098) 2017-11-10 - 2017-11-16

Wykład dla diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie w Gdyni zaprasza 10 listopada w godz. 17.00-18.30 na wykład dr Aleksandry Madej-Dmochowskiej dla osób z cukrzycą typ 1 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31) w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Podnoszenie kompetencji osób niepełnosprawnych z zakresu zdrowia” finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji miasta.