1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo oraz niewidome/słabowidzące do skorzystania z usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.
Usługi są realizowane cały tydzień w godz. 8.00-22.00 na terenie Gdyni, Gdańska, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i płatne 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wymagane jest zgłoszenie.
Więcej informacji: asystent@cwm.org.pl lub 739 066 029.