1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Jaki widzisz Budżet Obywatelski w Gdyni ? – spotkanie dla mieszkańców

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza wszystkich mieszkańców Gdyni zainteresowanych tematyką Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście na otwarte spotkanie ewaluacyjne dotyczące tegorocznego głosowania. Chodzi o zebranie uwag i opinii mieszkańców na temat przebiegu procesu BO na różnych jego etapach oraz przekazanie wizji dalszego rozwoju tego narzędzia w Gdyni.

Wnioski z otwartego spotkania z mieszkańcami, w połączeniu z danymi zebranymi w trakcie ankiety prowadzonej podczas głosowania i spotkania dla wnioskodawców, zostaną wykorzystane do wypracowania pomysłów na ulepszenie procedury Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w kolejnych latach.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30 listopada w godz. 17.30-19.30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy al. Zwycięstwa 96/98 (wejście od ul. Stryjskiej), sala F 0.02 (parter).

Ze względów organizacyjnych należy wcześniej zgłosić chęć udziału w spotkaniu poprzez formularz zgłoszeniowy, wskazany na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego (www.bo.gdynia.pl) lub telefonicznie pod numerem 58 732 739 08.