Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji. Dowództwo Marynarki Wojennej informuje o salutach armatnich, które zostaną oddane z ORP „Błyskawicy” w piątek, 24 czerwca od godz. 9.30 i niedzielę, 26 czerwca od godz. 12:00. Więcej informacji.
1299 (1099) 2017-11-17 - 2017-11-23

Nagroda dla młodych podróżników oraz podróżniczych nestorów

Jesteś młody, masz ambitne plany i podróżujesz? Zgłoś się do konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się podczas 20. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz finału 19. edycji Nagrody KOLOSY. Na zwycięzcę czeka 15 tys. zł wsparcia, ufundowanego przez prezydenta Gdyni. To pieniądze na realizację wymarzonej wyprawy.

Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest już od szesnastu lat i ułatwia młodym globtroterom realizację ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Oprócz prestiżu – zwycięzcę konkursu wybiera Kapituła Kolosów złożona z podróżniczych autorytetów – nagroda w postaci statuetki daje też wymierną korzyść finansową. Towarzyszy jej finansowe wsparcie Prezydenta Miasta Gdyni w wysokości 15 tys. zł na zorganizowanie wyprawy.

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 35 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenie grupowego, jeśli średnia wieku wszystkich osób nie przekracza 35 lat). Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć nagrodę, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dokonaniu zrealizowanym w ciągu ostatnich dwóch lat.

Regulamin nagrody i formularz zgłoszeniowy: www.gdynia.pl/spotkania.

Gdynia docenia podróżniczych nestorów
15 tys. zł jako jednorazowy dodatek do emerytury? Takie cuda tylko w Gdyni. Prezydent Wojciech Szczurek uznał, że Nagroda im. Andrzeja Zawady to za mało. Od roku 2017, o Nagrodę Wiecznie Młodzi, na realizację podróżniczych marzeń mogą ubiegać się również najstarsi uczestnicy Kolosów. To wyróżnienie dla tych naprawdę odważnych i wiecznie młodych eksplorerów.

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy ukończyli 65 lat. Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła będzie brała pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć nagrodę, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Regulamin nagrody i formularz zgłoszeniowy: www.gdynia.pl/spotkania

Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2018 r. pocztą na adres: Urząd Miasta Gdyni, Referat Promocji i PR, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

Szczegóły konkursów: www.gdynia.pl/spotkania. Impreza odbędzie się 9 - 11 marca 2018 r. w Gdynia Arena oraz Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym Gdynia.